Croeso i Grŵp Tai Pennaf

Welcome to the Pennaf Housing Group

Y dewis cyntaf fel darparwr tai a gwasanaethau cysylltiedig
The first choice provider of Housing related services
Dewiswch aelod o’r Grŵp a’ch iaith trwy glicio ar yr eicon priodol isod
Please select a Group member and language of your choice by clicking below
Pennaf Welsh Translation
Pennaf English Translation
ClwydAlyn Welsh Translation
ClwydAlyn English Translation
TyGlas Welsh Translation
TyGlas English Translation
Offa Welsh Translation
Offa English Translation
Mae Clwyd Alyn a Tyglas yn gymdeithas elusennol Ddiwydiannol a Darbodus
Clwyd Alyn and Tŷ Glas are charitable Industrial and Provident Societies
Ffôn/Telephone: 01745 538300 Ffacs\Fax: 01745 538393 E-bost\Email: info@pennaf.co.uk
Investors in People in Logo Wales Investors in People in Logo Times 100 Best Companies Best Companies Logo Welsh Language Board Logo Positive about Disabled People Logo Twitter Facebook Browsealoud Logo