Skip to content
Member of staff smiling with resident

ClwydAlyn ydyn ni

Rydym am i bawb yng Ngogledd Cymru gael mynediad at gartrefi o safon ragorol, fforddio’r bwyd y mae arnyn nhw ei angen i gadw’n iach, byw mewn cartref y maent yn gallu fforddio ei gadw’n gynnes a byw mewn cymuned lle gallan nhw ffynnu.
Rydym yn gweithio gyda phreswylwyr lleol i wneud gwahaniaeth i gymunedau.
Pan fyddwn yn adeiladu cartrefi newydd, rydym yn anelu at eu gwneud mor effeithlon o ran ynni â phosibl.
6,500+
O gartrefi ar draws Gogledd Cymru
7
Sir yr ydym yn gweithredu ynddynt
£2 miliwn
Yn flynyddol i sicrhau Statws Ffit o ran Ynni i’n cartrefi.

Rheoli eich tenantiaeth

Rheoli eich tenantiaeth ar-lein
Gwasanaeth ar-lein am ddim a diogel i reoli eich tenantiaeth, unrhyw bryd, unrhyw le, ydi FyClwydAlyn
Ewch i FyClwydAlyn
Cyngor cynnal a chadw a thrwsio
Edrychwch sut y mae ein cynnal a chadw a gwaith trwsio yn gweithio a chwilio am atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych yma.
Dysgwch ragor yma
Cyngor budd-daliadau ac arian
Mae ein timau Incwm a Thai gwych wedi tynnu rhai awgrymiadau gwych a dolenni at ei gilydd i’ch helpu i gael yr hyn y mae gennych hawl i’w gael.
Dysgwch ragor
Chwiliwch am Gartref
Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau tai, o dai cyffredinol, i gartrefi gofal a chynlluniau byw annibynnol, ynghyd â chynlluniau byw â chefnogaeth.
Dysgwch ragor
Canmoliaeth, pryderon a chwynion
Rydym am ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Rydym yn croesawu adborth a byddem yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau neu ganmoliaeth yr ydych am eu rhoi am ein gwasanaeth neu aelod o staff. Bydd hyn wedyn yn ein helpu i ddarparu gwell gwasanaethau.
Dysgwch ragor
Dysgwch sut yr ydym yn perfformio
Rydym yn defnyddio Ein Haddewid i fesur ein perfformiad, gyrru gwelliannau gwasanaeth ac mae’n ein gwneud yn atebol i breswylwyr mewn modd agored a didwyll. 
Dysgwch ragor
Glasdir homes

Cartrefi sy’n cael eu datblygu

Archwiliwch y cartrefi yr ydym yn eu hadeiladu ac wedi eu gorffen yn ddiweddar i’w prynu neu eu rhentu.
Gweld datblygiadau

Y newyddion diweddaraf

ClwydAlyn Housing recognised nationally for its mental health support
Latest News, Ein Pobl
ClwydAlyn Housing recognised nationally for its mental health support
24/06/2024
Darllenwch ragor
Independent living development in Llandudno gets 10th anniversary-ready thanks to ClwydAlyn’s volunteers
Latest News, Ein Pobl
Independent living development in Llandudno gets 10th anniversary-ready thanks to ClwydAlyn’s volunteers
12/06/2024
Darllenwch ragor
Excited residents move into new eco-friendly housing development in The Mart, Valley
Datblygiadau, Latest News
Excited residents move into new eco-friendly housing development in The Mart, Valley
07/06/2024
Darllenwch ragor
Preswylwyr yn symud i fyw i’r datblygiad tai newydd ym Mwcle
Datblygiadau, Latest News
Preswylwyr yn symud i fyw i’r datblygiad tai newydd ym Mwcle
28/05/2024
Darllenwch ragor