Skip to content

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl i chi roi gwybod i ni beth yr ydych yn ei feddwl am y gwasanaethau yr ydych yn eu cael gennym ni ac yn awr fe allwch chi trwy #Dylanwadwch – wyneb cynnwys preswylwyr.

Rydym yn chwilio am #Ddylanwadwyr

Mae llu o ffyrdd gwahanol i chi roi eich syniadau/adborth i ni:

  • Trwy neges testun
  • Trwy e-bost
  • Trwy alwad ffôn
  • Trwy ddod i gyfarfodydd

Er mwyn cael gwybod rhagor gallwch fy ffonio ar 07880431004 neu anfon e-bost at InfluenceUs@clwydalyn.co.uk

Anfonwch neges uniongyrchol atom ar X neu Facebook

 

Un ffordd neu’r llall byddwch yn #Ddylanwadwr yn ClwydAlyn, gan helpu i siapio a gwella ein gwasanaethau.

Bydd pob dylanwadwr fydd yn llenwi ein harolygon yn y dyfodol ar gyfer #Dylanwadwch yn cael ei gynnwys mewn raffl gyda’r posibilrwydd o ennill taleb Amazon £100.

 

 

Am ymuno â’n grŵp #Dylanwadwch? Ymunwch nawr!

Enw(Required)
Cyfeiriad(Required)
E-bost(Required)