Skip to content

Get in touch

Get in touch

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 8am hyd 6pm a gellir cysylltu â nhw trwy ffonio 0800 1835757 neu anfon e-bost at help@clwydalyn.co.uk

Gall y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ymdrin ag ymholiadau gan gynnwys:

  • Ymholiadau a thaliadau cyfrif rhent
  • Ymholiadau am geisiadau am lety ar rent/ ceisiadau i drosglwyddo
  • Rhoi adroddiad am ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Ymholiadau cyffredinol
  • Rhoi adroddiad am waith trwsio

Os na fydd un o’n Cynghorwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid yn medru ateb eich ymholiad bydd yn gofyn i’r swyddog priodol eich ffonio yn ôl cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Prif Swyddfa

72 Ffordd William Morgan

Parc Busnes Llanelwy

Llanelwy, Sir Ddinbych

LL17 0JD

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â: communications@clwydalyn.co.uk

Gallwch roi sylw, canmoliaeth neu gwyno trwy:- www.clwydalyn.co.uk/feedback/

Contact us