Skip to content

Amdanom ni

Ffurfiwyd ClwydAlyn yn 1978 fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig. Erbyn hyn rydym yn rheoli dros 6,200 o gartrefi ac yn cyflogi tua 750 o staff, i ddarparu ystod o wasanaethau yn gysylltiedig â rheoli tai ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn benodol.

 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Powys
 • Wrecsam

Mae cartrefi a gwasanaethau’r Grŵp yn cynnwys tai fforddiadwy i deuluoedd ac i bobl sengl, llety byw â chefnogaeth a gwasanaethau gofal arbenigol, rhan berchenogaeth, gwasanaethau rheoli prydlesi a llety canolraddol ar rent.

Mae ClwydAlyn yn cynnwys 4 endid cyfreithiol;

 1. ClwydAlyn, Cymdeithas Dai gyda nodau elusennol, cwmni masnachol
 2. TaiElwy cwmni masnachol i gyflawni gweithgareddau anelusennol ar raddfa (nid yw’r cwmni hwn yn weithredol ar hyn o bryd)
 3. TirTai Cyf sy’n rheoli’r rhaglen adeiladu tai cymdeithasol o’r newydd
 4. Cyllid Tai PenArian Cyf, y mae ClwydAlyn yn cael mynediad at gyllid bond trwyddo

Mae ClwydAlyn yn llawer mwy na darparwr tai cymdeithasol. Rydym yn darparu gwasanaethu i’r bobl fwyaf bregus yng Ngogledd Cymru. Mae’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn cynnwys llochesi i’r digartref, llochesi i bobl mewn perygl o ran trais domestig, cefnogaeth iechyd meddwl, byw â chefnogaeth i bobl sydd yn cael trafferth gyda chaethiwed i gyffuriau ac alcohol, cynlluniau byw’n annibynnol i bobl hŷn a chartrefi gofal i’r rhai sydd angen mwy o gefnogaeth. Yn ystod 2022 fe gawsom hefyd ein comisiynu gan Lywodraeth Cymru i redeg canolfan ffoaduriaid i bobl Wcráin oedd yn ffoi rhag ymosodiad Rwsia.

Rydym hefyd yn cael effaith sylweddol ar y gymuned ehangach yng Ngogledd Cymru trwy ein cefnogaeth gyda chynlluniau fel Bwydo’n Dda, cwmni cynhyrchu bwyd lleol, ‘We Mind the Gap’, cynllun sy’n rhoi cyfle i fenywod difreintiedig i gael hyfforddiant a swyddi, a’n defnydd o ddeunyddiau lleol i adeiladu cartrefi carbon isel iawn.

Categorïau Close
pdf
Environmental and Sustainability Strategy 2020-2035
Lawrlwythwch
pdf
Adroddiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu 2022-23
Lawrlwythwch
pdf
Adroddiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu 2021-22
Lawrlwythwch
pdf
Whistleblowing Policy
Lawrlwythwch
pdf
Whistleblowing Procedure
Lawrlwythwch
pdf
Corporate Business Plan 2020-2025
Lawrlwythwch
pdf
CEO Transparency Report 2023
Lawrlwythwch
pdf
Modern Slavery Statement 2023
Lawrlwythwch
pdf
Self Evaluation 2022-2023
Lawrlwythwch
pdf
Financial Accounts Year End 2023
Lawrlwythwch
docx
Data Cyflog yn ôl Rhyw ClwydAlyn
Lawrlwythwch
pdf
Moody’s Credit Opinion October 2022
Lawrlwythwch
pdf
Moody’s Credit Opinion December 2021
Lawrlwythwch
pdf
Moody’s Credit Opinion December 2020
Lawrlwythwch
pdf
Regulatory Judgement March 2022
Lawrlwythwch
pdf
Regulatory Judgement March 2021
Lawrlwythwch
pdf
Regulatory Judgement September 2019
Lawrlwythwch
pdf
S&P Global Ratings July 2022
Lawrlwythwch
pdf
S&P Global Ratings July 2021
Lawrlwythwch
pdf
S&P Global Ratings July 2020
Lawrlwythwch
pdf
Moody’s Credit Opinion October 2022
Lawrlwythwch
pdf
Financial Accounts Year End 2020
Lawrlwythwch
pdf
Financial Accounts Year End 2022
Lawrlwythwch
pdf
Financial Accounts Year End 2021
Lawrlwythwch
pdf
Environmental, Social and Governance Report 2022
Lawrlwythwch
pdf
Environmental, Social and Governance Report 2020-21
Lawrlwythwch
pdf
Damp and Mould Report January 2023
Lawrlwythwch
pdf
ClwydAlyn Corporate Business Plan 2020-2025
Lawrlwythwch
ClwydAlyn Showcases Commitment to Sustainability with Local School Visit to New Housing Project
Diweddariadau cyffredinol, Latest News
ClwydAlyn Showcases Commitment to Sustainability with Local School Visit to New Housing Project
08/12/2023
Darllenwch ragor
ClwydAlyn yn falch o gefnogi Ymgyrch Materion Tai eleni.
Diweddariadau cyffredinol
ClwydAlyn yn falch o gefnogi Ymgyrch Materion Tai eleni.
01/12/2023
Darllenwch ragor
Ymgyrch tamprwydd a llwydni yn annog preswylwyr i roi adroddiad am broblemau yn brydlon
Diweddariadau cyffredinol
Ymgyrch tamprwydd a llwydni yn annog preswylwyr i roi adroddiad am broblemau yn brydlon
27/11/2023
Darllenwch ragor
Ysgolion Lleol yn Cael Budd o Rodd Cwmni Adeiladu o Byst Gôl
Datblygiadau, Diweddariadau cyffredinol
Ysgolion Lleol yn Cael Budd o Rodd Cwmni Adeiladu o Byst Gôl
17/11/2023
Darllenwch ragor