Skip to content

I Ferched a Phlant sy’n profi Cam-drin Domestig

Credwn fod gan bawb yr hawl i fyw heb ofn ac nid oes neb yn haeddu cael ei gam-drin. Gallwn gynnig gwybodaeth, cefnogaeth a lle diogel i aros i ferched a phlant ac mae gennym wasanaeth galw heibio yn y Fflint, Sir y Fflint.

Sut i gysylltu â’n Gwasanaeth Cam-drin Domestig

Gallwch gysylltu â’n gwasanaeth trwy’r canlynol:

Llinell Gymorth Am Ddim Byw’n Ddi-ofn:  Ffôn:  0808 80 10 800
Cymorth i Ferched CAHA:  Ffôn:  01352 712150
Swyddfa Galw Heibio:
CAWA
Yr Hen Lys
34 Stryd yr Eglwys
Y Fflint,
CH6 5AE

E-bost: cahawomensaid@clwydalyn.co.uk

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

 • Professional short-term Counselling Service with a BACP Registered Counsellor
 • Specialist Mental Health Domestic abuse officer
 • Children and Young people’s worker
 • Crisis Intervention
 • Outreach Support
 • Communal and self-contained Refuge safe house provision
 • Recovery programmes: Freedom Programme, STAR, Own My Life, DART, Space and Hope2recovery
 • A Drop-in Service
 • Signpost to specialist legal advisors
 • Information on housing and benefits
 • Out of hours emergency on call service