Skip to content
glasdir properties
Tai Cyngor Sir Ddinbych
Bydd timau’r gofrestr tai yn asesu eich gofynion tai gan ddibynnu ar eich amgylchiadau ac yna yn rhoi eich angen am gartref yn nhrefn blaenoriaeth yn un o’r pedwar band.
Ffôn: 01824 712911
Dolen Tai Cyngor Sir Ddinbych
front image of housing apartments
Tai Cyngor Sir y Fflint
Os byddwch chi yn gymwys am dai cymdeithasol byddwch yn cael eich rhoi ar y gofrestr tai mewn band blaenoriaeth. Cliciwch isod i fynd draw i wefan Sir y Fflint am ragor o wybodaeth.
Dolen Tai Cyngor Sir y Fflint
Hen
Tai Cyngor Sir Ynys Môn
Cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Gwasanaethau Tai yng Nghyngor Sir Ynys Môn. Byddant yn gofyn cwestiynau am eich sefyllfa o ran tai, ac yn eich cynghori ar sut i ymgeisio am dai cymdeithasol.
Dolen Tai Cyngor Sir Ynys Môn
Edelweiss site front view
Tai Cyngor Sir Conwy
Os byddwch chi yn gymwys am dai cymdeithasol byddwch yn cael eich rhoi ar y gofrestr tai mewn band blaenoriaeth. Band 1, 2, 3 neu 4 gan ddibynnu ar eich sefyllfa. Os oes gan gymdeithas dai le gwag yng Nghonwy, byddant yn cynnig tenantiaeth i’r person sydd ar frig y rhestr ar gyfer yr ardal honno.
Dolen Tai Cyngor Sir Conwy
front of housing completion
Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Os byddwch chi yn gymwys am dai cymdeithasol byddwch yn cael eich rhoi ar y gofrestr tai mewn band blaenoriaeth. Cliciwch isod i fynd draw i wefan tai Wrecsam am ragor o wybodaeth.
Dolen Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Penrhos Polish village
Tai Cyngor Sir Gwynedd
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer tŷ cymdeithasol, rhaid i’ch enw fod ar gofrestr Tai Gwynedd. Gall unrhyw un sydd â chysylltiad â Gwynedd wneud cais i fod ar y gofrestr.
Dolen Tai Cyngor Sir Gwynedd
Powys drone shot across the county
Tai Cyngor Sir Powys
Cynigir yr holl dai cymdeithasol ym Mhowys trwy un Gofrestr Tai Gyffredin a Chynllun Dyrannu Cyffredin hawdd ei ddeall a ddefnyddir i gytuno ar ddyrannu cartrefi’r cyngor a chymdeithasau tai.
Dolen Tai Cyngor Sir Powys