Skip to content

Saif Llys Marchan mewn gerddi eang yn ardal wledig Rhuthun.

Mae’r cyfleusterau a’r siopau lleol o fewn pellter cerdded byr, gan ei wneud yn lleoliad delfrydol i ail gymysgu â’r gymuned ehangach.

Mae’n hawdd ei gyrraedd trwy’r cysylltiadau teithio cyfleus i brif drefi Gogledd Cymru a thu hwnt.

Rydym yn gallu lletya pobl sydd angen gofal a chefnogaeth 24 awr y dydd ar leoliadau tymor byr, canolig a hir. Dyluniwyd y cartref i adlewyrchu amgylchedd cartref gwirioneddol ac mae Llys Marchan yn cynnig amgylchedd diogel a chyfforddus gyda chefnogaeth ac ysgogiad i helpu i wireddu potensial eithaf y preswylwyr. Rydym yn anelu at fodloni anghenion corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol unigolion.

pdf
Taflen Llys Marchan
Lawrlwythwch

Ffurflen ymholiad

Enw(Required)
E-bost(Required)
Neges