Skip to content

Cynlluniau Prydlesu i bobl hŷn

1 Cae Mefus
Fflat llawr gwaelod, 2 ystafell wely, £60,000
Cae Mefus, Stryd Pen y Ball, Treffynnon
Dysgwch ragor
6 Cae Mefus
Fflat 2 ystafell wely ar werth, £65,000
Cae Mefus, Stryd Pen y Ball, Treffynnon
Dysgwch ragor
Woodlands Court
Fflat 2 ystafell wely ar werth, £110,000
Woodlands Court, Penarlâg
Dysgwch ragor
Llys Menai
Fflat 2 ystafell wely ar werth, £142,500
Fflat 3 Llys Menai, Stryd Dale, Porthaethwy
Dysgwch ragor
Llys Menai
Fflat 2 ystafell wely ar werth, £147,500
Fflat 23 Llys Menai, Stryd Dale, Porthaethwy
Dysgwch ragor
Llys Menai
Fflat 1 ystafell wely ar werth, £92,000
Fflat 1 Llys Menai, Stryd Dale, Porthaethwy
Dysgwch ragor
Dale Street, Menai Bridge
Fflat 1 ystafell wely ar werth, £90,000
Fflat 10 Llys Menai, Stryd Dale, Porthaethwy
Dysgwch ragor

Dros 55 eiddo

Maes Glanrafon front picture
Tŷ pâr 1 ystafell wely, £68,000
Fflat 1 Maes Glanrafon, Brook Street, Yr Wyddgrug
Dysgwch ragor
Maes Glanrafon front picture
Fflat 1 ystafell wely ar werth, £67,500
Fflat 5 Maes Glanrafon, Brook Street, Yr Wyddgrug
Dysgwch ragor
Maes Glanrafon front picture
Fflat 1 Ystafell Wely ar werth, £68,000
Fflat 20 Maes Glanrafon, Brook Street, Yr Wyddgrug
Dysgwch ragor