Skip to content
Entrance of Hafan Gwydir
Hafan Gwydir, Conwy
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal cartref a chefnogaeth 24 awr y dydd ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 60 oed.

Yng nghanol ardal o harddwch naturiol eithriadol ond gyda chysylltiadau trafnidiaeth cyfleus.
Dysgwch ragor
Tan Y Fron courtyard
Tan Y Fron, Conwy
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal cartref a chefnogaeth 24 awr y dydd ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 60 oed.

Saif Tan y Fron 1 filltir o ganol y dref, sydd â digonedd o siopau a chaffis.
Dysgwch ragor
Font picture of Llys Raddington
Llys Raddington, Sir y Fflint
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal a chefnogaeth hyblyg ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 60 oed.

Mae’r dref leol, cyfleusterau a’r siopau lleol o fewn pellter cerdded byr
Dysgwch ragor
Llys Eleanor side
Llys Eleanor, Sir y Fflint
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal cartref a chefnogaeth 24 awr y dydd ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 60 oed.

Mae’r cyfleusterau a’r siopau lleol o fewn pellter cerdded byr
Dysgwch ragor
front of Maes y dderwen
Maes y Dderwen, Wrecsam
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal a chefnogaeth hyblyg ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 60 oed.

Mewn lleoliad cyfleus yng nghanol Wrecsam, gyda’r cyfleusterau lleol a’r siopau o fewn cyrraedd wrth gerdded.
Dysgwch ragor
front of PlasTelford
Plas Telford, Wrecsam
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal a chefnogaeth ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 55 oed, gan roi tawelwch meddwl i chi yn awr ac i’r dyfodol

Saif ger pentref Acrefair ac yn agos at Langollen wledig a thref Wrecsam.
Dysgwch ragor
Hafan Cefni
Hafan Cefni, Ynys Môn
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal a chefnogaeth hyblyg ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 60 oed.

Mewn lleoliad cyfleus yng nghanol Llangefni, gyda’r cyfleusterau lleol a’r siopau o fewn cyrraedd wrth gerdded.
Dysgwch ragor
Front of G
Gorwel Newydd, Sir Ddinbych
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal cartref a chefnogaeth 24 awr y dydd ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 60 oed.

Yn sefyll ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn y Rhyl, mae o fewn cyrraedd hawdd i ganol tref y Rhyl.
Dysgwch ragor
Penrhos Polish village
Pentref Pwyliaid Penrhos, Gwynedd
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal cartref a chefnogaeth 24 awr y dydd ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 55

Yn sefyll mewn 20 erw o diroedd hardd
Dysgwch ragor
Neuadd Maldwyn front
Neuadd Maldwyn, Powys
Yn cynnig cyfuniad unigryw o ffordd o fyw annibynnol gyda gofal cartref a chefnogaeth 24 awr y dydd ar y safle fel y bydd arnoch ei angen i rai dros 60 oed.

Yn sefyll yng nghanol y Trallwng, yn agos ar droed i gyfleusterau a siopau lleol.
Dysgwch ragor